Czego można się spodziewać po lekcji indywidualnej

Czego można się spodziewać po lekcji indywidualnej W naszym studio w Stalybridge odbywa się twarzą w twarz .


Lekcje są indywidualne, z członkiem naszego zespołu nauczycieli. Będziesz mieć tego samego nauczyciela na każdej lekcji. (z wyjątkiem choroby). Rodzice (opiekunowie, opiekunowie, dziadkowie itp.) Mogą czekać na lekcji.


Wszyscy nauczyciele Akademii Muzycznej przeszli kontrolę EDBS i ukończyli coroczny kurs bezpieczeństwa. Wszyscy nasi nauczyciele pełnoetatowi posiadają kwalifikacje począwszy od dyplomu nauczyciela. Uznaje się, że kwalifikacje nie wystarczają do utrzymania wysokiego poziomu nauczania, dlatego też dla wszystkich wykładowców dostępny jest pełny wewnętrzny program rozwoju zawodowego, aby utrzymać i podnieść ich osobiste standardy.Dostępne są egzaminy z oceną dla osób, które chciałyby w nim uczestniczyć i mają odpowiednie standardy.


Zachowanie dystansu społecznego na wszystkich lekcjach zgodnie z wytycznymi rządu.
4 views0 comments

Recent Posts

See All